ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขัวก่าย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
16
6
22
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
52
43
95
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
33
37
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
90
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...