ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้งเปือย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
33
38
71
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
16
23
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
73
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...