ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะนกทา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
78
66
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
86
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...