ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
21
32
53
2
อบ.2
38
29
67
2
อบ.3
34
39
73
2
รวม อบ.
93
100
193
6
ป.1
116
116
232
6
ป.2
134
98
232
6
ป.3
101
103
204
6
ป.4
110
117
227
6
ป.5
105
123
228
6
ป.6
113
108
221
6
รวมประถม
679
665
1,344
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
772
765
1,537
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...