ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
20
13
33
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
59
47
106
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
26
26
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
86
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...