ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
53
58
111
6
ม.1
8
13
21
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
38
37
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
115
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...