ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
14
23
1
อบ.2
12
18
30
2
อบ.3
18
14
32
2
รวม อบ.
39
46
85
5
ป.1
17
22
39
2
ป.2
14
15
29
2
ป.3
19
18
37
2
ป.4
22
7
29
1
ป.5
17
15
32
2
ป.6
22
22
44
2
รวมประถม
111
99
210
11
ม.1
19
16
35
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
17
15
32
1
รวมมัธยมต้น
52
48
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
193
395
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...