ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะหว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
11
12
23
1
ป.2
16
17
33
2
ป.3
22
18
40
2
ป.4
13
17
30
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
15
16
31
1
รวมประถม
88
97
185
8
ม.1
14
9
23
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
37
32
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
129
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...