ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซือม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
18
21
39
3
ป.1
7
14
21
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
62
72
134
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
29
18
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
111
220
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...