ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
7
19
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
22
18
40
3
ป.1
10
18
28
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
66
51
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
69
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...