ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
54
51
105
6
ม.1
18
14
32
1
ม.2
17
14
31
1
ม.3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
51
38
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
111
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...