ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
3
13
16
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
43
52
95
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
29
15
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
85
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...