ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
19
7
26
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
2
9
11
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
40
43
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
50
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...