ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสาวัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
51
59
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
75
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...