ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
7
11
18
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
24
19
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...