ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
2
7
9
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
5
3
8
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
4
5
9
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
12
14
26
3
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
21
35
5
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...