ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
12
15
1
รวม อบ.
10
18
28
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
62
65
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
83
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...