ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าก้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
71
75
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
92
183
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...