ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
16
20
36
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
64
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...