ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าควาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
12
16
28
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
49
44
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...