ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงเปือย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
16
24
40
3
ป.1
17
13
30
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
4
12
16
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
55
64
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
88
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...