ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนากะทาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
27
18
45
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
39
49
88
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
13
3
16
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
88
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...