ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
19
20
39
1
รวม อบ.
26
32
58
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
82
67
149
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
25
25
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
124
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...