ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
40
34
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
53
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...