ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนทอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
51
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...