ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
2
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
22
26
48
3
ป.1
14
21
35
2
ป.2
26
19
45
2
ป.3
12
23
35
2
ป.4
16
19
35
2
ป.5
21
19
40
2
ป.6
16
17
33
2
รวมประถม
105
118
223
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
144
271
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...