ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
3
15
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
23
8
31
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
56
43
99
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
28
16
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
67
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...