ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
76
57
133
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
34
26
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
98
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...