ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
15
18
33
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
19
8
27
1
รวมประถม
75
72
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
90
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...