ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
18
11
29
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
61
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...