ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
12
33
2
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
34
26
60
3
ป.1
15
23
38
2
ป.2
18
20
38
2
ป.3
13
21
34
2
ป.4
21
21
42
2
ป.5
18
18
36
2
ป.6
19
14
33
2
รวมประถม
104
117
221
12
ม.1
14
9
23
1
ม.2
17
14
31
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
37
27
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
170
345
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...