ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
30
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...