ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
54
56
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
69
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...