ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
8
21
29
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
19
5
24
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
76
71
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
92
176
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...