ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
4
15
19
1
รวมประถม
61
63
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
76
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...