ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
21
11
32
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
11
19
30
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
62
69
131
6
ม.1
16
5
21
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
27
17
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
97
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...