ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
71
51
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
62
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...