ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงอีด่อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
7
10
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
12
17
29
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
70
50
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
67
149
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...