ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
31
25
56
2
ป.1
22
13
35
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
89
79
168
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
12
15
27
1
รวมมัธยมต้น
33
37
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
141
294
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...