ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
15
21
36
2
รวม อบ.
27
37
64
4
ป.1
24
30
54
2
ป.2
30
17
47
2
ป.3
16
17
33
2
ป.4
16
22
38
2
ป.5
19
19
38
2
ป.6
21
22
43
2
รวมประถม
126
127
253
12
ม.1
11
11
22
1
ม.2
19
13
32
1
ม.3
26
11
37
2
รวมมัธยมต้น
56
35
91
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
199
408
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...