ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่างาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
6
19
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
46
53
99
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
19
18
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
77
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...