ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
244
285
529
11
ม.2
223
292
515
11
ม.3
192
293
485
11
รวมมัธยมต้น
659
870
1,529
33
ม.4
147
337
484
12
ม.5
143
353
496
12
ม.6
145
324
469
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
435
1,014
1,449
36
รวมทั้งหมด
1,094
1,884
2,978
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...