ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
221
307
528
11
ม.2
221
296
517
11
ม.3
215
295
510
11
รวมมัธยมต้น
657
898
1,555
33
ม.4
173
351
524
12
ม.5
147
372
519
12
ม.6
152
333
485
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
472
1,056
1,528
36
รวมทั้งหมด
1,129
1,954
3,083
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...