ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
235
305
540
11
ม.2
243
307
550
11
ม.3
223
320
543
11
รวมมัธยมต้น
701
932
1,633
33
ม.4
162
396
558
12
ม.5
160
357
517
12
ม.6
155
305
460
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
477
1,058
1,535
35
รวมทั้งหมด
1,178
1,990
3,168
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...