ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
244
316
560
12
ม.2
233
284
517
11
ม.3
199
277
476
11
รวมมัธยมต้น
676
877
1,553
34
ม.4
117
283
400
12
ม.5
138
316
454
12
ม.6
137
337
474
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
392
936
1,328
36
รวมทั้งหมด
1,068
1,813
2,881
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...