ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
242
291
533
11
ม.2
210
302
512
11
ม.3
210
291
501
11
รวมมัธยมต้น
662
884
1,546
33
ม.4
148
375
523
12
ม.5
155
329
484
12
ม.6
138
351
489
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
441
1,055
1,496
36
รวมทั้งหมด
1,103
1,939
3,042
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...