ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
93
184
5
ม.2
102
113
215
6
ม.3
91
86
177
5
รวมมัธยมต้น
284
292
576
16
ม.4
39
77
116
4
ม.5
54
79
133
4
ม.6
55
77
132
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
148
233
381
12
รวมทั้งหมด
432
525
957
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...