ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
90
88
178
5
ม.2
82
93
175
5
ม.3
79
98
177
5
รวมมัธยมต้น
251
279
530
15
ม.4
52
59
111
3
ม.5
51
85
136
4
ม.6
50
62
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
153
206
359
11
รวมทั้งหมด
404
485
889
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...