ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
97
184
5
ม.2
81
99
180
5
ม.3
70
81
151
4
รวมมัธยมต้น
238
277
515
14
ม.4
53
99
152
4
ม.5
51
68
119
4
ม.6
56
56
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
160
223
383
12
รวมทั้งหมด
398
500
898
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...