ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
132
146
278
7
ม.2
114
130
244
7
ม.3
103
151
254
7
รวมมัธยมต้น
349
427
776
21
ม.4
68
136
204
6
ม.5
61
103
164
5
ม.6
68
128
196
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
197
367
564
17
รวมทั้งหมด
546
794
1,340
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...