ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
137
258
7
ม.2
113
157
270
7
ม.3
117
153
270
7
รวมมัธยมต้น
351
447
798
21
ม.4
69
113
182
5
ม.5
73
137
210
6
ม.6
72
100
172
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
214
350
564
16
รวมทั้งหมด
565
797
1,362
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...