ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
77
87
164
5
ม.2
67
76
143
5
ม.3
82
96
178
5
รวมมัธยมต้น
226
259
485
15
ม.4
32
43
75
3
ม.5
21
41
62
3
ม.6
28
51
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
81
135
216
9
รวมทั้งหมด
307
394
701
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...