ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
48
116
3
ม.2
54
41
95
3
ม.3
43
41
84
3
รวมมัธยมต้น
165
130
295
9
ม.4
36
55
91
2
ม.5
48
47
95
3
ม.6
17
33
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
135
236
7
รวมทั้งหมด
266
265
531
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...