ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
16
23
39
1
รวม อบ.
33
39
72
2
ป.1
16
20
36
2
ป.2
27
19
46
2
ป.3
17
21
38
2
ป.4
18
14
32
2
ป.5
24
20
44
2
ป.6
26
23
49
2
รวมประถม
128
117
245
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
156
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...