ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
18
33
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
28
28
56
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
19
14
33
1
ป.3
16
21
37
2
ป.4
22
17
39
2
ป.5
20
23
43
2
ป.6
23
21
44
2
รวมประถม
113
112
225
10
ม.1
26
10
36
2
ม.2
18
17
35
2
ม.3
18
9
27
1
รวมมัธยมต้น
62
36
98
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
176
379
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...