ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
60
42
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
51
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...